minerálna vata

izolačný materiál vznikajúci tavením trosky a čadiča, rozvláknením a postupným zušľachtením vzniká izolačná vata


Akčné ponuky a zľavy