Súhlas s ukladaním osobných údajov pomocou cookies

Súhlas s ukladaním osobných údajov pomocou cookies

Prevádzkovateľ: spoločnosť IZOLAČNÉ PROJEKTY SK, s.r.o. IČO: 36620629 so sídlom Tamaškovičova 17/2742, 917 01 Trnava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro. vl. č. 17266/T, elektronická adresa info@i-projekty.sk .

 1. Prevádzkovateľ používa na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité za účelom merania návštevnosti webu, cielenie reklamy, prispôsobenia zobrazovania webových stránok. Cookies na meranie návštevnosti webu a prispôsobenia zobrazovania webových stránok sú spracovávané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa. Cookies na cielenie reklamy sú spracovávané na základe vášho súhlasu.
 2. Údaje, ktoré prevádzkovateľ takto získa, môžu byť sprístupnené ďalším sprostredkovateľom, predovšetkým prevádzkovateľom služieb a platforiem Google, Facebook a Zoznam.
 3. Webové stránky je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní sa návštevníkov webu.
 4. Zbieranie údajov o správaní sa návštevníkov webu je aktivované z podnetu návštevníka webu, vyjadreného aktívnym zaškrtnutím možnosti „Súhlasím“, ktoré nasleduje za upozornením v dolnej časti webovej stránky, znejúcim nasledovne: „Tento web používa súbory cookie k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti. Používaním tohto webu s použitím cookies súhlasíte.“
 5. Súhlas odovzdávate na dobu, ktorá je uvedená ďalej pri jednotlivých marketingových cookies. Súhlas so zbieraním údajov súborov cookies pre marketingové účely je možné vziať kedykoľvek späť, a to pomocou zmeny nastavenia príslušného internetového prehliadača.
 6. Zhromaždené cookies súbory sú spracovávané prostredníctvom:
  • služby Google a Youtube, prevádzkované spoločnosťami Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zozbierané cookies súbory sú následne spoločnosťou Google Inc. v súlade zo Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.
  • služby Facebook, prevádzkované spoločnosťou Facebook Inc., so sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Zozbierané cookies súbory sú následne spoločnosťou Facebook Inc. v súlade zo Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na https://www.facebook.com/full_data_use_policy.
  • služby Zoznam, prevádzkovaný spoločnosťou Zoznam, s.r.o., so sídlom Viedenská cesta 3-7, 85101 Bratislava, Slovenská republika. Zozbierané cookies súbory sú následne spoločnosťou Zoznam, s.r.o.. v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na https://media.zoznam.sk/pravne-informacie/ochrana-sukromia.
 7. Vezmite prosíme na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:
  • požadovať od prevádzkovateľa informáciu, aké vaše osobné údaje spracúva,
  • vyžiadať si od prevádzkovateľa prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
  • požadovať od prevádzkovateľa vymazanie týchto osobných údajov – vymazanie prevádzkovateľ vykoná, pokiaľ nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi a oprávnenými záujmami prevádzkovateľa,
  • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním osobných údajov obrátiť sa na prevádzkovateľa alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.
 8. Prevádzkovateľ zhromažďuje na svojich webových stránkach nasledujúce súbory cookies
  typ názov účel expirácia
  Cookies tretích strán Google, Youtube Získanie štatistických informácií Podľa nastavenia prehliadača, popr. do odstránenia
  Cookies tretích strán Facebook identifikácia v rámci reklamnej siete spoločnosti Facebook, opätovné cielenie reklamy (retargeting) 180 dní
  Cookies tretích strán Zoznam identifikácia v rámci reklamnej siete spoločnosti Zoznam, opätovné cielenie reklamy (remarketing) 180 dní
 9. Tieto podmienky spracúvania osobných údajov formou cookies sú platné od 25.5.2018

Akčné ponuky a zľavy