O spoločnosti IZOLAČNÉ PROJEKTY SK

Spoločnosť vznikla v roku 2004. Od začiatku sa zameriava na zhotovovanie tepelných izolácií objektov. V súčasnej dobe je výhradným tuzemským dodávateľom systému fúkanej minerálnej vlny MAGMARELAX.

Spoločnosť IZOLAČNÉ PROJEKTY SK od začiatku svojho pôsobenia v roku 2004 používa pre svoje produkty aplikačné postupy a rad certifikátov materskej spoločnosti IP Izolace Polná, ktorá pôsobí v Českej republike od roku 1995. Neoddeliteľnou súčasťou práce je poradenská činnosť, návrhy opatrení smerujúcich k úsporám nákladov za vykurovanie a ich realizácia.

Kľúčom k spokojnosti zákazníkov je využívanie najmodernejších technológií, odborná zdatnosť personálu a vysoká kvalita práce. Pri výrobe sú využívané len najkvalitnejšie suroviny svetovo uznávaných výrobcov. V oblasti minerálnych izolácií sú to predovšetkým spoločnosti Guardian a ROCKWOOL.

O firme IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o. – náš výhradný dodávateľ fúkanej izolácie:

Spoločnosť IP Izolace Polná, s.r.o. v súčasnej dobe je zložená z troch divízií, Izolácia, Revitalizácia a Energetické projekty.

Divízia IZOLÁCIE

V oblasti izolácií patrí k najväčším dodávateľom u nás a na Slovensku. Pravidelne realizuje na trh viac ako 40.000 m3 fúkanej minerálnej izolácie ročne. V súčasnej dobe sa opiera o špičkové produkty českej a americkej výroby ako je Rockwool a Guardian. Vlastní ochrannú známku MAGMARELAX®, pod ktorou dodáva väčšinu služieb. Všetci technici v divízii sú vybavení modernou technikou, ako sú termokamery a laserové diaľkomery. Poslaním spoločnosti je šetriť energiu a pracovať vždy odborne, kvalitne s použitím tých najkvalitnejších surovín.

Divízia REVITALIZÁCIE

Divízia REVITALIZÁCIA bytových domov sa zameriava predovšetkým na energeticky úsporné a ďalšie stavebné opatrenia na nepanelových bytových domoch (izolácia stropov, fasádne systémy, výmeny výplní stavebných otvorov, opravy hydroizolácie základov, lodžií a balkónov, soklov, striech atď.). Napr. za rok 2011 bolo zrealizovaných viac ako 26.000 m2 kontaktných zatepľovacích systémov, viac ako 19.000 m3 izolačného systému Magmarelax, takmer 8.000 m2 pochôdznych stropných systémov a 1.500 m2 okien a dverí.
Každá zákazka predstavuje komplexnú službu – od namodelovania optimálnej varianty opatrení, cez projektovú dokumentáciu, zabezpečenie financovania, pomoc s vybavením stavebného povolenia až po stavebný dozor nad vlastnou realizáciou. Divíziu tvorí tím skúsených stavebných odborníkov, projektantov a projektových manažérov a v každom regióne ČR pôsobí technicko-obchodný poradca.

Divízia ENERGETICKÉ PROJEKTY

Divízia ENERGETICKÉ PROJEKTY poskytuje všetkým segmentom zákazníkov odborné energetické služby prinášajúce úspory energie, ako na stavebnej obálke budov, tak na ich technických zariadeniach. Jedná sa napr. o spracovanie energetických auditov, posudkov a štúdií, preukazov energetickej náročnosti objektov, projektov, zabezpečenie dotačného či úverového financovania, energetický manažment a pod. Energetickí špecialisti divízie pomohli desiatkam miest, obcí a výrobným podnikom pripraviť, financovať a realizovať rad opatrení vedúcich k úspore energetických nákladov.

História spoločnosti

Izolace Polná vznikla v roku 1995 ako fyzická osoba, neskôr v roku 1998 sa transformovala na spoločnosť s ručením obmedzeným. Od začiatku má troch majiteľov a 100% českú majetkovú účasť. Krédom a poslaním vždy bolo a je, pomáhať ľuďom šetriť energiu a poskytovať vysoký štandard služieb. Spoločnosť priniesla na český trh ako prvá osvetu týkajúcu sa dodatočných izolácií stropných konštrukcií používaním minerálnych fúkaných granulátov a prozákaznícky servis v oblasti stavebnej výroby, ktorý nebol v deväťdesiatych rokoch zvykom. Majitelia podporujú inovácie a používanie moderných technológií. Vznikli unikátne projekty ako napríklad Register energetických rizík, Stropný systém Magmarelax SSM, Kalkulačka dotácií, Energyrelax atď. Jedinečným projektom s praktickým využitím pre firmu bolo obstaranie si zdevastovanej budovy bývalej mestskej elektrárne v Polnej a jej rekonštrukcia. Teraz je využívaná ako sídlo firmy. Podporujeme aktivity spoločenského charakteru ako je ipstopa. Zabezpečenie bežeckých trás v okolí mesta – www.ipstopa.cz a každoročný festival amatérskych divadelných súborov Hrabalova ostre sledovaná Polná – www.hrabalovka.cz.

Akčné ponuky a zľavy