O spoločnosti IZOLAČNÉ PROJEKTY SK

Spoločnosť vznikla v roku 2004. Od začiatku sa zameriava na zhotovovanie tepelných izolácií objektov. V súčasnej dobe je výhradným tuzemským dodávateľom systému fúkanej minerálnej vlny MAGMARELAX®.

Spoločnosť IZOLAČNÉ PROJEKTY SK od začiatku svojho pôsobenia v roku 2004 používa pre svoje produkty aplikačné postupy a rad certifikátov materskej spoločnosti IP IZOLACE POLNÁ, ktorá pôsobí v Českej republike od roku 1995. Neoddeliteľnou súčasťou práce je poradenská činnosť, návrhy opatrení smerujúcich k úsporám nákladov za vykurovanie a ich realizácia.

Kľúčom k spokojnosti zákazníkov je využívanie najmodernejších technológií, odborná zdatnosť personálu a vysoká kvalita práce. Pri výrobe sú využívané len najkvalitnejšie suroviny svetovo uznávaných výrobcov. V oblasti minerálnych izolácií sú to predovšetkým spoločnosti ROCKWOOL a PAROC.

O firme IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o. – náš výhradný dodávateľ fúkanej izolácie:

V súčasnej dobe sa spoločnosť skladá z troch hlavných divízií - IZOLÁCIE, REVITALIZÁCIE bytových domov a INVEST.

Divízia IZOLÁCIE

Divízia IZOLÁCIE je najstaršou divíziou spoločnosti. V oblasti fúkaných minerálnych izolácií patrí IP Polná k najväčším dodávateľom v Českej republike. Pravidelne realizuje na trhu viac ako 30 000 m³ fúkanej minerálnej izolácie ročne. V súčasnej dobe sa opiera o špičkové produkty ako je ROCKWOOL a PAROC. Vlastní ochrannú známku MAGMARELAX®, pod ktorou dodáva väčšinu služieb. Všetci technici v divízii sú vybavení modernou technikou, ako sú termokamery a laserové diaľkomery.

Divízia REVITALIZÁCIE bytových domov

Divízia REVITALIZÁCIE bytových domov sa zameriava na celkové opravy bytových domov. Vďaka skvele odvedenej práci a skúsenostiam z opráv viac ako 800 bytových domov je odborníkmi právom označovaná za jednotku na trhu.

Každá oprava predstavuje komplexnú službu. Okrem vykonaných stavebných prác sa špecializuje na špičkovú pomoc s prípravou a priebehom opráv. V tíme pracujú skúsení stavební odborníci, energetici, autorizovaní projektanti, ekonómovia a projektoví manažéri. Technicko-obchodní poradcovia pôsobia v každom regióne ČR.

Ročne divízia absolvuje v mene zákazníkov viac ako 15 000 hodín rokovaní so stavebnými úradmi, dotknutými orgánmi, bankami či administrátormi dotácií. Aj vďaka tomu každý rok dokončuje vyše 60 000 m² kontaktných zatepľovacích systémov, realizuje cez 20 000 m³ izolačného systému MAGMARELAX®, inštaluje takmer 8 000 m² pochôdznych stropných systémov alebo vymení 2 000 m² okien a dverí

Divízia INVEST

Divízia INVEST vznikla na základe zúročenia skúseností z divízie REVITALIZÁCIE bytových domov. Súčasná doba je charakterizovaná vysokým dopytom po nákupe bytov. Pri výstavbe nových rezidenčných projektov divízia dbá na kvalitu, precízne prevedenie a úžitkovú hodnotu pre budúcich majiteľov.

V rámci projektov Rezidencia Vítkovka a Rezidencia Prachnerova postavili 221 bytových jednotiek a 2 450 m² komerčných priestorov. Ďalej pripravili 12 luxusných viliek a hotel so 169 izbami v centre Prahy 5. Najnovším projektom divízie INVEST je rezidenčný dom MyMozart, ktorý sa bude nachádzať v srdci pražského Smíchova.


Rezidence Vítkovka

Rezidencia Vítkovka

Rezidence Prachnerova

Rezidencia Prachnerova

Vilky Třebonice

Vilky Třebonice

MyMozart

MyMozart

História spoločnosti

Traja majitelia a súčasní konatelia spoločnosti Josef Smejkal, Ladislav Apfelthaler a Ing. Radim Vaněk sa v roku 1993 prvýkrát stretli pri spoločnej práci. Na začiatku boli rozhovory o tom, či sa dá stavbárina robiť poctivo a ako by to šlo, robiť veci inak. Neskôr zvažovali založenie spoločnosti, v každú nedeľu večer plánovali a diskutovali nad budúcim biznisom. V deň "D", kedy padlo rozhodnutie, si na založenie firmy musel každý požičať po 30 000 korún. V tom čase mali už rodiny a dvaja z nich malé deti. "Začínať z ničoho je dobrá príprava pre život. Dnes je už pre nás ťažko predstaviteľné ísť do takého existenčného rizika, do akého sme sa pustili vtedy. Mali sme ale svoju vieru a nadšenie, "hovorí Ladislav Apfelthaler, jeden z majiteľov. "Tri roky sme si vyplácali 7 500 korún v čistom a veľa nasledujúcich rokov sme všetky zarobené peniaze znova reinvestovali," dodáva.

Začínali s produktom fúkanej minerálnej izolácie, na ktorú vlastnia ochrannú známku MAGMARELAX®. V tejto oblasti patria k najväčším dodávateľom v Českej republike. Za dobu svojej pôsobnosti zateplili viac ako 27 100 rodinných domov a výrazne tak zlepšili kvalitu ich bývania. V roku 2009 rozšírili pôsobnosť na celkové rekonštrukcie bytových domov. Stali sa profesionálmi v oblastiach zabezpečenia úverov a dotácií, projektovania, stavebných prác a tiež obchodu. Opravili domy s viac ako 15 000 byty po celej Českej republike. V oboch týchto oblastiach sa postupom času vypracovali až na súčasnú pozíciu jednotky na českom trhu.

Prelom nastal v roku 2012 založením novej divízie INVEST. Do tohto obdobia sa zaoberali opravami existujúcich objektov, teraz k tomu pripojili developerskú činnosť a začali tvoriť. Sústredia sa predovšetkým na prácu v centre Prahy. Sú presvedčení, že aj v developerských projektoch majú mať miesto dobré služby a poctivá stavbárina. Robia veci po svojom. Ku každému projektu pristupujú individuálne, zameriavajú sa na kvalitnú architektúru. Žiadny z projektov nie je rovnaký. Baví ich stavať na nevzhľadných miestach v centre Prahy, meniť ich tvár a tvoriť v nich nový život.

Traja majitelia i naďalej zostávajú v spoločnosti. Spoločne s vedením sa snažia držať pôvodnej myšlienky a poslania, a to ísť na veci inak, poskytovať skvelé služby, budovať vzťahy založené na spolupráci a dôvere, hľadať nové cesty tam, kde ostatní tvrdia, že to nejde.

Akčné ponuky a zľavy