Stropný systém MAGMARELAX

Stropný systém MAGMARELAX je drevená lamelová konštrukcia s vrchným záklopom slúžiaca k vytvoreniu zdvojenej podlahy na pochôdznych stropoch v povalových priestoroch. Dutina je následne vyplňovaná fúkanou minerálnou izoláciou MAGMARELAX®.

Celý systém umožňuje efektívne dodatočné zateplenie pevných stropov minerálnym granulátom a zároveň zachováva pochôdzne vlastnosti podlahy s možnosťou jej následného plného zaťaženia a využitia povalových priestorov. Súčasťou systému je prevetrávaná medzera nad vrstvou izolácie, napojená na interiér povaly.

Výhody:

 • Zachovanie úžitkových vlastností povalového priestoru
 • Zvýšenie pasívnej požiarnej bezpečnosti konštrukcie
 • Kvalitná finálna pochôdzna podlaha s ľahko udržiavateľným povrchom
 • Jednoduchý postup montáže s vopred pripravených typizovaných dielov
 • Dobre sa prispôsobí nepravidelným pôdorysným tvarom
 • Výborne sa prispôsobuje nerovným podkladom

Použitie:

 • Zateplenie betónových alebo keramických stropov
 • Posilnenie zateplenia nízkych trámových stropov – vhodné pre zateplenie starších typov RD OKÁL bez vstavaných povalových priestorov
 • Pre pevné stropy s požiadavkou na vyrovnanie nerovností a zvýšenia štandardu povrchu podlahy
 • Možnosť využitia vo forme pochôdznych lávok

Technické údaje

Tloušťka nafoukání [mm] Tepelný odpor R [m²K/W]
200 4,9
250 6,1
300 7,4
400 9,8

Technické parametre

 • Výšky zvislých lamiel: 200, 250, 300 mm
 • Materiál pre zvislé lamely a vrchný záklop: OSB (drevoštiepková doska) EGGER EUROSTRAND OSB/3 tl.15 mm
 • Laty pre vytvorenie prevetrávanej medzery: smrekový masív - 30/50 mm
 • Únosnosť konštrukcie: 1, 2, 3 kN/m² – viz. posúdenie únosnosti
Nezáväzná objednávka

Akčné ponuky a zľavy