MAGMARELAX ROCK - protipožiarny

MAGMARELAX®ROCK je fúkaná minerálna izolácia na báze čadiča.

Výhody:

  • Vyššia objemová hmotnosť od 25 kg/m3
  • Zvýšenie pasívnej požiarnej bezpečnosti konštrukcie
  • Vysoká paropriepustnosť – nezvyšuje difúzny odpor
  • Kompaktné stabilné uloženie izolácie bez tepelných mostov
  • Výborne sa prispôsobuje nerovným podkladom

Použitie:

  • Izolácia podhľadov
  • Izolácia pevných stropov
  • Pultové dvojplášťové strechy
  • Väzníkové krovy

Technické údaje

Tloušťka nafoukání [mm] Tepelný odpor R [m2K/W]
100 2,4
150 3,6
200 4,9
250 6,1
300 7,4
350 8,6
400 9,8

Technické parametre

Trieda reakcie na oheň: A1
Súčiniteľ difúzneho odporu: μ = 1 - 2
Trieda zosadnutia: S2 (do 5 %)
SVT kódy: 6744, 9624
 
Hodnoty súčiniteľa tepelnej vodivosti:
Aplikácia Objemová hmotnosť (kg/m3) Súčiniteľ tepelnej vodivosti [W/mK]
Voľná plocha, dutina 30 - 100 0,041 - 0,036
Pozn. podľa výsledkov meraní v internom laboratóriu výrobcu izolácie
Nezáväzná objednávka

Akčné ponuky a zľavy