O teple

Už na základnej škole na hodinách fyziky sme sa všetci učili o tom, že teplo stúpa hore. Je to správne. Teplejší vzduch sa drží v horných častiach miestností a budov a naopak chlad sa drží pri podlahe. Teplo si doslova hľadá každú medzierku, kadiaľ by z domu uniklo. Všetko súvisí so zákonom zachovania energie, kedy energia (teda aj teplo) prúdi z miest s vyšším potenciálom do miest s nižším potenciálom. Laicky povedané, z miesta, kde je viac tepla, do miesta, kde je menej tepla. Ak tomu chceme zabrániť, musíme mu do cesty postaviť nejakú prekážku.

Varenie a iné 13 %
Ohrev úžitkovej vody 11 %
Kúrenie 76 %
Zdroj: http://www.energyweb.cz

Z porovnania je jasne viditeľné, že až 76 % tepla spotrebujeme na vykurovanie. V našej zemepisnej šírke sa často stretneme s naozaj krutou zimou. To je dôvod, prečo štatisticky vynaložené výdavky na kúrenie dosahujú tak vysoké číslo. Ceny energie z roka na rok neustále rastú a rásť neprestanú. Ak teda chceme obmedziť výdavky a pripraviť sa na budúcnosť, je treba začať šetriť. Najlacnejšia energia je vždy tá, ktorá sa vôbec nemusí vyrobiť.

Graf vývoja cien plynu pre spotrebiteľov od roku 2000


Nezáväzná objednávka

Akčné ponuky a zľavy